ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง มอส ปฏิภาณ - ฉันเรียกว่าความเข้าใจ