ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง รอยยิ้มไกลไกล (Smile In The Sky)