ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อเพลงครั้งแรกที่สบตาเธอ (Remix Version)