ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อเพลงจับหน่อยจะล้ม (Help!)