ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อเพลงฉันเรียกว่าความเข้าใจ