ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อเพลงทะเลสวยนะ แต่ไม่เท่าแก