ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อเพลงวายโอยู (Y.O.U)