ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อเพลงอยากพับแผ่นฟ้า

อยากพับแผ่นฟ้า - เสถียร ทำมือ

อยากพับแผ่นฟ้า

เสถียร ทำมือ