ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อเพลงเว้นไว้สักเบอร์

เว้นไว้สักเบอร์ - โกไข่กับนายสน

เว้นไว้สักเบอร์

โกไข่กับนายสน