ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อเพลงโลกไม่ได้หมุนตามเธอไป (Orbit)