ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อเพลงไม่ใกล้ไม่ไกล (Always Beside You)