ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เพลงฉันเรียกว่าความเข้าใจ