ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เพลงรอยยิ้มไกลไกล (Smile In The Sky)