ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง โก๊ะ นิพนธ์ (Koh Niphon)
3 ข้อ (THREE) - โก๊ะ นิพนธ์ (Koh Niphon)

3 ข้อ (THREE)

โก๊ะ นิพนธ์ (Koh Niphon)

ตัดพ้อ (Jam Session Version) (โก๊ะ นิพนธ์ (Koh Niphon),ออย อมรภัทร (Oil Amornphat)) - โก๊ะ นิพนธ์ (Koh Niphon),ออย อมรภัทร (Oil Amornphat)

ตัดพ้อ (Jam Session Version) (โก๊ะ นิพนธ์ (Koh Niphon),ออย อมรภัทร (Oil Amornphat))

โก๊ะ นิพนธ์ (Koh Niphon),ออย อมรภัทร (Oil Amornphat)

ตัดพ้อ - โก๊ะ นิพนธ์ (Koh Niphon)

ตัดพ้อ

โก๊ะ นิพนธ์ (Koh Niphon)