ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง โลกไม่ได้หมุนตามเธอไป (Orbit)