ฟังเพลงใหม่ ศิลปิน ทราย ฟาเรนไฮต์

ฟ้ายังมีฝน - ทราย ฟาเรนไฮต์

ฟ้ายังมีฝน

ทราย ฟาเรนไฮต์

ต้องรอหรือต้องลืม - ทราย ฟาเรนไฮต์

ต้องรอหรือต้องลืม

ทราย ฟาเรนไฮต์

ถึงเวลาต้องเรียนรู้ - ทราย ฟาเรนไฮต์

ถึงเวลาต้องเรียนรู้

ทราย ฟาเรนไฮต์