ฟังเพลงใหม่ ศิลปิน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เพียงลมพัดผ่าน - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เพียงลมพัดผ่าน

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

แคนโคราช - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

แคนโคราช

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

โลกหยอกล้อ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

โลกหยอกล้อ

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คิดถึง - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คิดถึง

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ตา - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ตา

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เขาใหญ่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เขาใหญ่

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอย - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอย

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ดอกแก้ว - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ดอกแก้ว

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เด็กน้อย - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เด็กน้อย

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คนจนรุ่นใหม่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คนจนรุ่นใหม่

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ตังเก - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ตังเก

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เพลงเพื่อชีวิต - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เพลงเพื่อชีวิต

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ