ฟังเพลงใหม่ ศิลปิน พรทิพย์ แสงอุทัย
ไม้ขาดป่า - พรทิพย์ แสงอุทัย

ไม้ขาดป่า

พรทิพย์ แสงอุทัย

พุ่มพวงในฝัน - พรทิพย์ แสงอุทัย

พุ่มพวงในฝัน

พรทิพย์ แสงอุทัย

แล้วจะลืมกันได้อย่างไร - พรทิพย์ แสงอุทัย

แล้วจะลืมกันได้อย่างไร

พรทิพย์ แสงอุทัย

ข่าวเศร้ามอเตอร์ไซค์ - พรทิพย์ แสงอุทัย

ข่าวเศร้ามอเตอร์ไซค์

พรทิพย์ แสงอุทัย

ฉันยังอยู่เป็นคู่เธอ - พรทิพย์ แสงอุทัย

ฉันยังอยู่เป็นคู่เธอ

พรทิพย์ แสงอุทัย

พับความทุกข์ซุกใต้หมอน - พรทิพย์ แสงอุทัย

พับความทุกข์ซุกใต้หมอน

พรทิพย์ แสงอุทัย

เกิดเป็นหญิง - พรทิพย์ แสงอุทัย

เกิดเป็นหญิง

พรทิพย์ แสงอุทัย

เทพบุตรมือถือ - พรทิพย์ แสงอุทัย

เทพบุตรมือถือ

พรทิพย์ แสงอุทัย

เห็นใจพี่บ้าง - พรทิพย์ แสงอุทัย

เห็นใจพี่บ้าง

พรทิพย์ แสงอุทัย

รักต่างชั้น - พรทิพย์ แสงอุทัย

รักต่างชั้น

พรทิพย์ แสงอุทัย

รักเผื่อเลือก - พรทิพย์ แสงอุทัย

รักเผื่อเลือก

พรทิพย์ แสงอุทัย

พี่มีแต่ได้ - พรทิพย์ แสงอุทัย

พี่มีแต่ได้

พรทิพย์ แสงอุทัย