ชื่อเพลง

จะเอาอะไรไปรักกับเธอ

ศิลปิน

Day Tripper

ขอบใจเธอที่คอยหวังดี
จากนาทีแรกที่พบกัน
แต่ความดีของเธอ
ยิ่งนานวัน
มันยิ่งทำให้ฉันทุกข์ใจ
แต่เธอไม่รู้เลย
ว่าคนที่เจอ
ไม่มีทางที่เธอ
นั้นจะซึ้งใจ
เมื่อใจที่ฉันมี
มันมีค่าน้อยเกินไป
และคงไม่สำคัญ
ฉันเป็นเหมือนเรือ
ที่มันอับปาง
และยังมีแผลลึกลงกลางใจ
ฉันคงไม่มีค่าพอให้ใคร
จะเอาอะไร
ไปรักกับเธอ
กับความรักที่เคยได้พบพาน
เป็นเพียงฝันที่จางหายไป
ก่อเป็นปมฝังลงอยู่ข้างใน
ไม่มีใจจะรักใครอีก
และเธอไม่รู้เลย
ว่าคนที่เจอ
ไม่มีทางที่เธอ
นั้นจะซึ้งใจ
เมื่อใจที่ฉันมี
มันมีค่าน้อยเกินไป
และคงไม่สำคัญ
ฉันเป็นเหมือนเรือ
ที่มันอับปาง
และยังมีแผลลึกลงกลางใจ
ฉันคงไม่มีค่าพอให้ใคร
จะเอาอะไร
ไปรักกับเธอ
ก็เธอไม่รู้เลย
ว่าคนที่เจอ
ไม่มีทางที่เธอ
นั้นจะซึ้งใจ
เมื่อใจที่ฉันมี
มันมีค่าน้อยเกินไป
และคงไม่สำคัญ
ฉันเป็นเหมือนเรือ
ที่มันอับปาง
และยังมีแผลลึกลงกลางใจ
ฉันคงไม่มีค่าพอให้ใคร
จะเอาอะไร
ไปรักกับเธอ
ฉันเป็นเหมือนเรือ
ที่มันอับปาง
และยังมีแผลลึกลงกลางใจ
ฉันคงไม่มีค่าพอให้ใคร
จะเอาอะไร
ไปรักกับเธอ