ลายนิ้วมือ - Big Ass

ชื่อเพลง

ลายนิ้วมือ

ศิลปิน

Big Ass

เนื้อเพลง ลายนิ้วมือ - Big Ass

คนคนไหน เขาก็เป็นคนคนนั้น ไม่ได้เป็นคนอย่างฉัน ก็ไม่เป็นไร
เป็นคนคนนี้ ไม่เป็นอย่างคนคนนั้น ไม่เห็นว่ามัน จะต้องเหมือนใคร

ไม่เหมือนกันนี่มันสนุกจะตาย
ไม่เหมือนเธอจะได้ไหม

เรายังคงเป็นเราที่เราเข้าใจ มันจะผิดจะเพี้ยนก็ช่างปะไร
ยืนยันตัวเอง อย่างที่แน่ใจ
เรายังคงเป็นเราให้ดีที่สุด ไม่ต้องเปรียบกับเขา เทียบเท่ากับใคร
ยืนยันตัวตน อย่างที่ตัวเราเข้าใจ
แค่นั้นก็พอ

มือที่เห็น ก็มีอยู่กันสิบนิ้ว สั้นยาวต่างกัน แต่ล้วนก็มีความหมาย
และลายบนนิ้ว ของเราไม่เคยตรงกัน มันย้ำว่าเราต่างไม่เหมือนใคร

ชีวิตนึงมันจะสนุกอะไร
ไม่เหมือนกันจะได้ไหม

เรายังคงเป็นเราที่เราเข้าใจ มันจะผิดจะเพี้ยนก็ช่างปะไร
ยืนยันตัวเอง อย่างที่แน่ใจ
เรายังคงเป็นเราให้ดีที่สุด ไม่ต้องเปรียบกับเขา เทียบเท่ากับใคร
ยืนยันตัวตน อย่างที่ตัวเราเข้าใจ
แค่นั้นก็พอ

เรายังคงเป็นเราที่เราเข้าใจ มันจะผิดจะเพี้ยนก็ช่างปะไร
ยืนยันตัวเอง อย่างที่แน่ใจ
เรายังคงเป็นเราให้มันดีเข้าไว้ ไม่ต้องเปรียบกับเขา เทียบเท่ากับใคร
ยืนยันตัวตน อย่างที่ตัวเราเข้าใจ
แค่นั้นก็พอ

ฟังเพลง ลายนิ้วมือ - Big Ass

ความคิดเห็นเพลง ลายนิ้วมือ - Big Ass