ชื่อเพลง

หยุดเวลา

ศิลปิน

RAFFY & NANCY

อยากจะมองเธอนาน นาน
ไม่หันไปทางใด
อยากจับมือเธอ เอาไว้
ไม่ให้เธอไปไหนเอย
บอกกับเธอ ว่าฉันนั้นรักเธอ
จะหมดใจ รู้ไหม
แต่เวลาช่างน้อย จนเกินไป
ที่เราจะอยู่ด้วยกัน
โปรดหยุดเวลาไว้
ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)
โปรดหยุดยั้ง เอาไว้
จะได้ไหม (จะได้ไหม)
หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป
หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน จะขาดใจ
อาจเป็นนาที่ สุดท้าย
ที่ฉันมีเธออยู่
แค่เพียงมองตาก็รู้
ว่าเธอคง จะต้องไป
ก็ไม่มีสิทธิ์รั้งเธอไว้ได้
ฉันก็พอเข้าใจ
แต่ถ้าฉัน ต้องเห็นเธอเดินไป
ก็คงจะทน ไม่ไหว
โปรดหยุดเวลาไว้
ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)
โปรดหยุดยั้ง เอาไว้
จะได้ไหม (จะได้ไหม)
หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป
หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน
โปรดหยุดเวลาไว้
ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)
โปรดหยุดยั้ง เอาไว้
จะได้ไหม (จะได้ไหม)
หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป
หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน จะขาดใจ
โปรดหยุดเวลาไว้
ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)
โปรดหยุดยั้ง เอาไว้
จะได้ไหม (จะได้ไหม)
หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป
หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน
โปรดหยุดเวลาไว้
ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)
โปรดหยุดยั้ง เอาไว้
จะได้ไหม (จะได้ไหม)
หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป
หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน
โปรดหยุดเวลาไว้
ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)
โปรดหยุดยั้ง เอาไว้
จะได้ไหม (จะได้ไหม)
หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป
หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน