ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 3 เรื่องของคนปนกับหมา