ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง หน้าบูดมุยุฮ์ (Hed Zig-ngik)