ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อเพลงหน้าบูดมุยุฮ์ (Hed Zig-ngik)