ฟังเพลงใหม่ ศิลปิน วิสา คัญทัพ

อยู่อย่างสิงห์ - วิสา คัญทัพ

อยู่อย่างสิงห์

วิสา คัญทัพ

หน่อไม้ - วิสา คัญทัพ

หน่อไม้

วิสา คัญทัพ

อยู่แบบลาวลาว - วิสา คัญทัพ

อยู่แบบลาวลาว

วิสา คัญทัพ

ดอกไม้เมืองลาว - วิสา คัญทัพ

ดอกไม้เมืองลาว

วิสา คัญทัพ

ลาวร่าเริง - วิสา คัญทัพ

ลาวร่าเริง

วิสา คัญทัพ

แคน - วิสา คัญทัพ

แคน

วิสา คัญทัพ

ไปสิเล้อ - วิสา คัญทัพ

ไปสิเล้อ

วิสา คัญทัพ

พ่อใหญ่สี - วิสา คัญทัพ

พ่อใหญ่สี

วิสา คัญทัพ

สามก้อนเส้า - วิสา คัญทัพ

สามก้อนเส้า

วิสา คัญทัพ

ซกเล็ก - วิสา คัญทัพ

ซกเล็ก

วิสา คัญทัพ

พี่ชาย - วิสา คัญทัพ

พี่ชาย

วิสา คัญทัพ